Συστήματα ERP

Το πληροφοριακό σύστημα E.R.P. μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη για πολλά χρόνια. Και για το ERP σύστημα σας, η BSC είναι δίπλα σας !

Εμπιστευτείτε την B.S.C για το ERP σύστημα σας ...


Το πληροφοριακό σύστημα ERP μιας επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Δημιουργεί υποδομή και παρέχει εργαλεία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη για πολλά χρόνια.

Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning) αποτελεί μία ακολουθία από άμεσα υλοποιήσιμα πακέτα εφαρμογών, που καλύπτουν όλες τις λειτουργίες μίας επιχείρησης και διαθέτουν την απαραίτητη ευλυγισία για τη δυναμική προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και τις μεταβολές που συμβαίνουν σε αυτή, επιπλέον παρέχει ολοκληρωμένες http://www.cpi.gr/LH2Uploads/ItemsContent/14621/iqiosk-megalo.jpgπληροφοριακές λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση και προγραμματισμό των πόρων και δίνει επίσης τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργεί συντονισμένα σαν ενιαίο σύνολο, καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες που δέχεται από το περιβάλλον.

Η πρωτοποριακή οικογένεια ανοικτών εφαρμογών πληροφορικής ATLANTIS ERP και X-Line ERP ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μεσαίων & μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η B.S.C. με οργανωμένες υπηρεσίες & εκπαιδευμένο προσωπικό στοχεύει στο αποτέλεσμα και στη ανάπτυξη των εφαρμογών της ALTEC, το Χ-Line ERP & το ATLANTIS ERP προσομοιώνουν και διευκολύνουν τις λειτουργικές διαδικασίες και στηρίζουν την οργανωτική δομή των επιχειρήσεων.

Ενσωματώνοντας λοιπόν όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και την τεράστια εμπειρία της B.S.C. στα λογισμικά της ALTEC SOFTWARE, το ERP που θα επιλέξετε θα σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητας, θα σας υποδεικνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα υποστηρίζει ουσιαστικά κάθε διοικητική απόφαση σας σε όλα τα επίπεδα.

Εκμεταλλευτείτε τώρα τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας στην μηχανογράφηση επιχειρήσεων με συστήματα ERP και οργανώστε σωστά την επιχείρηση σας.

Αντιμετωπίστε τους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα μας, και προετοιμάστε και καθορίστε εσείς με τις αποφάσεις σας, το μέλλον και την διαχρονική πορεία της εταιρείας σας.

Εμείς είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε την βέλτιστη λύση και την υποστήριξη μας για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών υλοποίησης, την εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάλυση των εργασιών, τον καταμερισμό έργου, την προσμέτρηση ανθρώπινων πόρων και την σωστή διαχείριση και μελέτη των αποτελεσμάτων.

Οι συνδιασμοί που σας προτείνουμε και είναι οι εξής :

 

 

 
   

Άλλες λύσεις